Nederlandse School Wellington weer open!

Na twee jaar is de Nederlandse School Wellington weer open!!

Zaterdag 2 mei is de eerste lesdag . Het is een pilot voor de duur van één term (kan eventueel verlengd worden). Tijdens de pilot wordt er geëvalueerd wat er aangevuld en/of aangepast moet worden, en wat er nodig is om in de toekomst te kunnen uitbreiden.

Tijdens de pilot zijn er twee groepen : kinderen ≤ 6 jaar en kinderen ≥ 7 jaar. De kinderen moeten thuis Nederlands spreken, zodat de basis taalvaardigheid aanwezig is. In de toekomst wordt er bekeken of het mogelijk is kinderen zonder de Nederlandse taalvaardigheid te kunnen lesgeven.

De locatie van de Nederlandse School is het Avalon House in Lower Hutt. In de toekomst zal bekeken worden of er ook les gegeven kan worden in de stad.

Er zijn helaas nog maar elke plekken vrij voor kinderen ≥ 7 jaar. Mocht je geïnteresseerd zijn, neem contact met Jeane Nicolas (jeane.nicolas@Gmail.com of 021-1813916).

Indien je geïnteresseerd bent om je kind(eren) op de leerlingslijst te plaatsen, neem dan ook contact op met ons. Zodra er de mogelijkheid is voor uitbreiding, laten we het weten.

Voor alle overige vragen, neem contact op met Jeane.