Nederlandse School

De Nederlandse School in Wellington is alweer drie jaar bezig sinds mei 2015, na een tijdelijk sluiting van een paar jaar in 2013/2014. De school is opgericht door een groep enthousiaste ouders die het belangrijk vinden dat hun kinderen de Nederlandse taal en cultuur leren. De school begon met een pilot van 12 leerlingen in 2015. Na een explosieve en moeilijk-te-handhaven groei, is het aantal leerlingen nu gestabiliseerd tot 15 en wordt er lesgegeven door een aantal betrokken ouders. De kinderen moeten thuis Nederlands spreken, zodat de basis taalvaardigheid aanwezig is.

Op het moment zijn er twee leeftijdsgroepen: 
Groep Krul (leeftijd ≤ 6 jaar)
In groep Krul zijn we bezig met het voorbereidend lees- en schrijfproces: letters en klanken, rijmen, begin en eindklank etc. De hoofdactiviteiten in deze klas zijn lezen, schrijven, spelletjes, liedjes, vertellen, kringspelletjes en werken in werkboeken.

Groep Stip (leeftijd 7-9 jaar)
Er wordt veel aandacht besteed aan schrijven, mondelinge taal, woordenschatuitbreiding, spelling, lezen, begrijpend lezen, cultuur en allerlei andere onderdelen die met taal te maken hebben. In deze groep wordt meer gebruikgemaakt van laptop/iPad.

Naast de Nederlandse taal maakt ook de Nederlandse cultuur onderdeel uit van ons onderwijsaanbod.
Onze doelstellingen ten aanzien van het cultuur-onderwijs zijn:
• Aandacht besteden aan de traditionele Nederlandse gebruiken, gewoontes en feesten zoals Koningsdag en Sinterklaas.
• Het bijbrengen van topografische kennis van Nederland en Europa.

De school probeert het beste van de Nederlandse en Nieuw-Zeelandse culturen te verenigen. De uitkomst is een echte Hollandse, laagdrempelige, open cultuur.

De lessen vinden elke twee weken plaats op zaterdag van 2.30pm tot 4.30pm, wat resulteert in 4 tot 5 keer per school kwartaal met schoolvakanties volgens het Nieuw-Zeelandse lagere school schema. De locatie van de Nederlandse School is het clubhuis van Dutch club Wellington, ‘Avalon House’ 61 Taita Drive, Avalon, Lower Hutt.

Door gebrek aan ouders die les kunnen geven in de leeftijdsgroep van 10 jaar en ouder hebben we deze groep in 2018 jammer genoeg stop moeten zetten. We hopen dat er snel weer enthousiaste ouders zullen zijn die de lessen voor de oudere kinderen nieuw
leven in kunnen blazen. In de andere twee groepen zijn helaas nog maar enkele plekken vrij. Mocht je geïnteresseerd zijn, neem dan contact op met Petra Verdoorn (Dutchkidsschoolwellington@gmail.com of 021-030 7637).

Als je graag je kind(eren) op de wachtlijst wilt plaatsen, neem dan ook contact op met ons. Zodra er de mogelijkheid is voor uitbreiding, laten we het weten.

Voor alle overige vragen, email of bel met Petra.

We zoeken een Nederlandse parttime leraar/lerares (max. 8 uur per maand voor twee zaterdagen) met pabo-ervaring om het onderwijs wat meer structuur te geven volgens het Nederlandse systeem. Mail ons als je een geschikte kandidaat bent/weet te vinden! Dutchkidsschoolwellington@gmail.com