Nederlandse School

Sinds mei 2015 is de Nederlandse School in Wellington weer open na een tijdelijke sluiting van 2 jaar. De school is opgericht door een groep enthousiaste ouders die het belangrijk vinden dat hun kinderen de Nederlandse taal en cultuur leren. De school is begonnen als een pilot met 12 leerlingen. Inmiddels is het aantal leerlingen gegroeid en wordt er lesgeven door een leerkracht. De kinderen moeten thuis nederlands spreken, zodat de basis taalvaardigheid aanwezig is.

Groep Krul (leeftijd ≤ 6 jaar)
In groep Krul zijn we bezig met het voorbereidend lees- en schrijfproces: letters en klanken, rijmen, begin en eindklank etc.
De hoofdactiviteiten in deze klas zijn lezen, schrijven, spelletjes, liedjes, vertellen, kringspelletjes en werken in werkboeken.

Groep Stip (leeftijd ≥7 jaar)
Er wordt veel aandacht besteed aan schrijven, mondelinge taal, woordenschatuitbreiding, spelling, lezen, begrijpend lezen, cultuur en allerlei andere onderdelen die met taal te maken hebben. Er zal in deze groep meer gebruik gemaakt worden van laptop/ipad.

Naast de Nederlandse taal maakt ook de Nederlandse cultuur onderdeel uit van ons onderwijsaanbod.
Onze doelstellingen ten aanzien van het cultuur-onderwijs zijn:

• Aandacht besteden aan de traditionele Nederlandse gebruiken, gewoontes en feesten
• Het bijbrengen van topografische kennis van Nederland en Europa

De school tracht het beste uit de Nederlandse en Nieuw-Zeelandse culturen te verenigen. De uitkomst is een echte Hollandse, laagdrempelige, open cultuur.

De locatie van de Nederlandse School is het Avalon House in Lower Hutt. Er zijn helaas nog maar elke plekken vrij voor kinderen ≤ 6 jaar. Mocht je geintereseerd zijn, neem contact met Jeane Nicolas (jeane.nicolas@Gmail.com of 021-1813916).

Indien je geinteresseerd bent om je kind(eren) op de leerlinglijst te plaatsen, neem dan ook contact op met ons. Zodra er de mogelijkheid is voor uitbreiding, laten we het weten.

Voor alle overige vragen, neem contact op met Jeane.