Workshop Vlaaien bakken

Update: Er zijn nog 3 plekken beschikbaar voor de workshop Limburgse vlaai bakken. Deze vindt plaats in Wadestown op 5 September.  
Kosten $5 (plus graag 2 taarten voor Tulip Sunday). Na de workshop kun je wat van het lekkers mee naar huis nemen!  

Bel Anne-Marie op 9717571 voor één van de laatste plekjes!.

AGM: Zondag 17 mei 2015

Aanstaande zondag 17 mei om 14 uur wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden in het clubhuis. De agenda kunt u vinden in de laatste editie van de Double Dutch.
Om mee te mogen stemmen of plaats te nemen in het bestuur moet u lid zijn van de vereniging en het lidmaatschap van het huidige jaar betaald zijn.

Na de vergadering zal er wijn en kaas geserveerd worden en zal het nieuwe bestuur zich boven buigen over de in te vullen posities.

Pages